Hyvinkään Parkinson-kerho on alueen liikehäiriöpotilaiden ja heidän läheistensä paikallinen yhteisö. 

Kerhon tavoite on tarjota Parkinson- ja muille liikehäiriöpotilaille sekä heidän läheisilleen tietoa sekä vertaistukea eri muodoissaan lähellä omaa asuinpaikkaa. Toimintamuotojamme ovat viikoittaiset liikuntaryhmät (kuntosali) ja kuukausittaiset kokoukset, joissa saamme tietoa eri alojen asiantuntijoilta, sekä vertaistukea toisiltamme. 

Tietoa saamme kerhoilloissa vierailevilta eri alojen asiantuntijoilta, Parkinson-yhdistyksen Parkkis -lehdestä ja liiton Hermolla -julkaisusta sekä keskustelemalla muiden liikehäiriöpotilaiden ja perheenjäsenten kanssa.

Tule mukaan Hyvinkään Parkinson-kerhon toimintaan.  Voit ottaa myös läheisesi mukaan. Yhdessä asioita pohtimalla ja tietoja vaihtamalla opimme tulemaan paremmin toimeen ”kumppanimme” kanssa.

Hyvinkään Parkinson-kerho on yksi Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen ( UPY ) 12 kerhosta ja toimii Parkinsonliitto ry:n alaisuudessa. Kerho on rekisteröimätön, eikä sillä ole jäsenmaksua. Kannustamme liittymään Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen jäseneksi, jolloin on oikeutettu käyttämään sekä yhdistyksen että liiton palveluita. Hyvinkään kerhon kokouksissa ei jäsenyydestä kysellä.

Tule mukaan toimintaan

Liity Hyvinkään Parkinson-kerhon ja samalla myös Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n jäseneksi. 

Sähköinen jäsenhakemus (sisältää tietosuojaselosteen).

Hyvää kevättä!

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset oireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus, lyhentynyt askellus ja huonontunut tasapaino. Muita ulkoisia oireita ovat kasvojen ilmeettömyys sekä epäselvä puhe ja käsiala. Parkinsonin tautia ei pystytä parantamaan, mutta sen oireita voidaan lieventää lääke- ja muilla hoidoilla.